Privacy verklaring


PRIVACY VERKLARING
Gezondheidsfarm kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gezondheidsfarm en omdat u deze zelf bij het invullen van een contact/bestel formulier op de website aan Gezondheidsfarm verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.
Gezondheidsfarm kan de volgende persoonsgegevens verwerken: ·
Uw voor- en achternaam ·
Uw telefoonnummer ·
Uw emailadres ·
Uw IP-adres *
Waarom Gezondheidsfarm gegevens nodig heeft
Gezondheidsfarm verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling eenmalig te verwerken en eventueel telefonisch contact met u op te kunnen nemen, of als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen.
Hoe lang Gezondheidsfarm uw gegevens bewaart
Gezondheidsfarm bewaart uw persoonsgegevens niet in een klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om uw bestelling en/ of de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen
Gezondheidsfarm verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.
Beveiligen
Gezondheidsfarm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toch kan zij er niet voor instaan dat derden geen misbruik zullen maken van uw persoonsgegevens dan wel niet anderszins uw persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de website is volledig voor uw eigen risico.
Voor al uw andere vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Gezondheidsfarm, Klomperweg 122, 6741PK Lunteren. Telefoon: 0318-487189 email: info@gezondheidsfarm.nl
Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Gezondheidsfarm adviseert u regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in mei 2018.
Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Gezondheidsfarm bovengenoemde niet naleeft.